Život ve stínu 2. světové války (3)

Prima ZOOM

Válka se nikdy neomezuje pouze na bitevní pole. Ničí města a zabíjí naše blízké. Na všechno, čeho se dotkne, vrhá takřka neproniknutelný stín. Život si přesto nějak najde cestu, a zazáří dokonce i v těch nejtěžších dobách. Historická mini série Život ve stínu 2. světové války využívá archivní materiály i rozhovory s experty a zaměřuje se na klady i zápory každodenního života ve Velké Británii, zatímco okolo zuří největší válka dějin. V první epizodě uvidíme, jak se lidé vyrovnávali s nedostatkem jídla a jakými geniálními způsoby dokázali opatřit něco k snědku. Druhá epizoda rozebírá opatření k ochraně před hrozícím nebezpečím od protileteckých krytů po evakuaci dětí z měst na venkov. A třetí epizoda se ohlíží za tím, jak si lidé udržovali morálku díky hudbě, tanci, filmům a jiným, vlastnoručně vyráběným formám zábavy. Život ve stínu 2. světové války měl šťastný konec, a tak i tato mini série končí euforickými oslavami Dne vítězství v roce 1945.

Austr., 2017

Uvidíte v TV