Marco Polo: Rozluštěné tajemství

ČT 2

Jeho cestopis ohlásil éru velkých evropských objevů. Německé dokudrama Jméno Marco Polo (1254–1324) se stalo zosobněním dobrodruha, který se vrací z cest s fascinujícími příběhy o místech, jež lákají příslibem exotických zážitků a vyvolávají v nás touhu poznávat daleké země a kultury. Zanechal nám však i dílo širokých obzorů, které představilo Asii západní civilizaci. Ba co víc, sto padesát osm let po Polově smrti se vydává na plavbu Kryštof Kolumbus, odhodlaný nalézt námořní trasu do exotické Asie. Na stole ve své kajutě měl výtisk Polova „Milionu“ s množstvím poznámek a s podtrženými jmény nejslibnějších míst, kde je údajně „aurum in copia maxima“, zlato v největším množství.

N, skryté titulky