Kacíř Menocchio

Itálie na konci 16. století. Vládnoucí římskokatolická církev, která se cítí ohrožena protestantským reformačním hnutím, rozpoutá první systematickou válku o naprosté ovládnutí mysli. Svatý úřad Inkvizice je všemocný a nic nesmí uniknout jeho uším. Mlynář Menocchio, starý a tvrdohlavý samouk ze zapadlé furlanské vesničky, se rozhodne vzdorovat novým pořádkům. Je obviněn z kacířství a ignoruje naléhání svých přátel i rodiny. Místo aby utekl nebo rezignoval, stane před soudem. Není jen unavený ze všeho násilí, zneužívání, daní a nespravedlnosti. Menocchio je také upřímně přesvědčen, že je roven všem biskupům, inkvizitorům a dokonce i papeži. Doufá, cítí a věří, že je dokáže znovu přiblížit ideálu chudoby a lásky.

Režie:A. Fasulo

Hrají:M. Martini, M. Fanin, C. Baldracchi, N. Patrizio, E. Bertossi

It./Rum., 2018