Vesnicopis

Známá severočeská ves Kryštofovo Údolí s navazujícími osadami Novina a Rokytnice leží v překrásném krajinném rámci západní části Ještědského hřbetu. Nejznámější památkou Kryštofova Údolí je dřevěný kostel sv. Kryštofa, stojící na návrší nad střední částí vsi. Unikátní stavba, jedna z nejcennějších svého druhu u nás, byla postavena v letech 1683–1686. Kryštofovo Údolí ovšem představuje také pozoruhodný soubor lidové architektury, jeden z nejlépe dochovaných a nejvýznamnějších v severních Čechách. Zdejší lidová architektura patří do okruhu venkovského stavitelství Lužických hor. Zastoupeny jsou jak velké patrové domy s roubenými světnicemi, podstávkami a hrázděnými (nebo výjimečně roubenými) patry, tak především drobnější přízemní domy a chalupy. Kryštofovo Údolí s Novinou ovšem nevyniká jen díky lidové architektuře. Jedinečný je také zdejší soubor technických památek. O to se zasloužila především stavba v našem prostředí unikátní Liberecko-teplické dráhy, která měla zajistit odbyt uhlí z Podkrušnohoří na průmyslovém Liberecku.

2011, skryté titulky

Uvidíte v TV