Vzduch je naše moře (23/30)

ČT 2

Jak vzniklo letectví v Čechách a jakými směry se vyvíjelo v dobách míru i na frontách I. a II. světové války, představí dokumentární cyklus pečlivě mapující každý krok od prvních průkopníků po počátky moderního civilního letectví. Dokáže, že Československo bylo sice vnitrozemským státem bez přístavů, ale i díky tomu se stalo skutečnou velmocí vzdušného moře. Tak jako mají přímořské státy slavné mořeplavce a mořské vlky, naší zemi získávaly světový věhlas legendy v kokpitech letadel. V dalším díle cyklu se blíže seznámíme s osobností generála Karla Mrázka, který obsadil nejvýznamnější pozici v našich zahraničních perutích. Jako pilot se po vypuknutí války uplatnil ve francouzské cizinecké legii a po útěku do Velké Británie byl přijat do britského Královského letectva. V roce 1941 se stal velitelem 313. československé stíhací peruti a v roce 1942 celého československého wingu. Za úspěšné velení byl jako první náš letec vyznamenán britským Řádem za vynikající službu. Po konci války působil na československém velitelství letectva a ze své pozice kritizoval slepé přejímání sovětských vzorů. Po únoru 1948 byl odeslán na nucenou dovolenou a pro podezření z emigrace strávil dva měsíce ve vazbě. Plné rehabilitace se dočkal až v roce 1990.

2000, skryté titulky

Uvidíte v TV