Klíč

ČT 2

Tentokrát budou v centru naší pozornosti děti ve školním věku 6–14 let, které si od začátku nesou i něco navíc – diagnózu. Jejím předobrazem mohou být fyzické handicapy, poruchy učení, kombinované vady. Prostřednictvím jejich rodičů, ale i pedagogů a pracovníků Speciálních pedagogických center, odkrýváme svět, ve kterém se pohybují. Školní i mimoškolní. A postupně odhalujeme jevy, které jim komplikují život. Množství papírování, formality, nefunkční zákony. Předsudky v myšlení, ale i nedůvěra pedagogů vtahovat děti s diagnózami do projektů. Každý rodič je přesvědčen, že i postižené dítě má potenciál, který je nutné využít. Jen vědět jak. Oslovujeme jak rodiny, tak odborníky, aby jejich názory a postoje ovlivnily a inspirovaly poměrně velké procento diváků, kteří mají se školní docházkou svých dětí problémy. Určitý příslib formuluje na závěr pořadu jedna z aktérek: Konečně jsme našli cestu, kterou jsme hledali. Kde to není jen o tom, kolik, kdo umí písmenek, ale o tom, jestli bude dítě schopno fungovat mezi ostatními, jak se připravovat na život, protože ono ho bude mít opravdu těžký.

skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Klíč

    ČT 2
  • Klíč

    ČT 2
  • Klíč

    ČT 2