Ježiš a islam: Ľudia knihy

Korán označuje za Ľudí knihy Židov a kresťanov. Je to preto, že obom náboženstvám boli nebeské posolstvá zoslané prostredníctvom poslov, ktorých obsah pochádzal z Knihy. Ako vníma Korán smrť Ježiša? Bol ukružovaný či zabitý? Druhá časť francúzskeho dokumentárneho cyklu Ježiš a islam.