Dobrodružství vědy a techniky

ČT 2

Jižní Německo je pro archeology skutečnou pokladnicí s velkolepými nálezy z doby ledové, učiněnými v jeskyních vysočiny známé jako Švábská Jura. Objev hrotů, oštěpů a šípů svědčí o tom, že lidé svrchního paleolitu žili jako lovci a sběrači. Ukazuje se však, že před 30 až 40 tisíci lety byli také aktivní jako umělci! Předměty, jako jsou figurky mamutů a Venuše, stejně jako záhadná soška – napůl člověk, napůl lev – ukazuje lidi z doby kamenné, jejich životy a jejich schopnosti v novém světle. Od 30. let 20. století archeologové provádějí pečlivou studii několika jeskyní ve Švábské Juře, o nichž se předpokládá, že obsahují stopy nejstarších dějin člověka v Evropě. Mezi miliony kusů horniny narážejí na fragmenty slonoviny nebo kosti, které jsou pak pracně tříděny a tříděny. Některé nálezy ukazují stopy toho, že byly vytvořeny, a mohly by být součástí uměleckého díla z doby kamenné, šperku nebo hudebního nástroje. Vědci se zabývají pečlivou detektivní prací, která dále otevírá okno do historie lidstva.

N, skryté titulky

Uvidíte v TV