Sběratelé kostí II (17)

Doktorka Brennanová s agentem Boothem jsou přivoláni k prozkoumání starého hřbitova u kostela, kde se už léta nepohřbívá. Voda z prasklého potrubí celý hřbitov zalila a vyplavila rakve i mrtvoly. Mezi mrtvolami ovšem Kůstka objeví i ostatky člověka, které tam neležely déle než tři roky. Po bližším prozkoumání v institutu Kůstka s kolegy zjistí, že jde o muže, který zemřel násilnou smrtí, a Angela sestaví podle lebky jeho obličej... Hřbitov patří k farnosti a agent Booth s Kůstkou jdou zpovídat otce Donlana, který je představený farnosti. Ukážou otci Donlanovi portrét zvražděného, ale ten muže nepoznává a dostává se do sporu s Kůstkou, která není věřící. Booth se snaží nedorozumění mezi Kůstkou a otcem urovnávat, ale naštěstí přijde farní administrátorka Lorraine, která je zavede za otcem Mathewem. Otec Mathew je přístupnější než starý otec Donlan, a ačkoliv muže z portrétu nepoznává, nabídne jim, že ukáže portrét na nedělní mši... Na mši vezme Booth Angelu a chlapec James Levay pozná na obrázku otce McCoirta, který zmizel z farnosti před několika lety. Booth s Kůstkou začnou zjišťovat o zmizelém otci všechny informace, čímž se dostanou zpět k Jamesovi. Všichni si totiž mysleli, že otec McCoirt Jamese zneužíval... Booth s Kůstkou Jamese vyslechnou. Ten ale vše vyvrací a navíc poukazuje na rozčílení otce Donlana, když uvěřil pomluvám. Výsledky rozborů ukáží, že otec McCoirt byl otráven výtažkem z tisu a otec Mathew se poslední dobou také necítí dobře. Kůstka s Boothem nechají otce Mathewa vyšetřit a zjistí, že i jeho se někdo snaží pomalu otrávit výtažkem z tisu. Vydají se proto opět za otcem Donlanem…

Režie:J. Treviňo

Hrají:E. Deschanelová, D. Boreanaz, M. Conlinová

USA, 2006, skryté titulky

Uvidíte v TV