Štěstí na talíři

Benin. Nzamujo zřídil Songhaiovo centrum v Porto-Novo, hlavním městě Beninu. Centrum hraje několik rolí. Je vybaveno systémem ekologického zemědělství založeným na zachování biologické rozmanitosti.

Uvidíte v TV