K věci

Podrobný rozbor aktuálních událostí a témat Marie Bastlové a Pavlíny Kosové s významnými postavami veřejného života