2 baby na mizine VI

VI. 4/22 Došlo na krst malej Barbary. Dorazí na neho Olegova matka Olga a od začiatku jej nepadne do oka Sophie, a už vôbec nie Caroline a Max. Spory vygradujú tak, že sa Sophie rozhodne krst zrušiť. Dievčatá našťastie napadne uskutočniť krst načierno, len musia ukradnúť z pravoslávneho kostola svätenú vodu. Aj to sa podarí a bábätko je pokrstené v bistre. Vzápätí tam však dorazí Olga a schyľuje sa k maléru. Nakoniec sa všetko urovná, ale Božej prozreteľnosti a oku kňaza Kozaca však neuniknú. VI. 5/22 O Sladkom bare vyjde článok v časopise. Caroline a Max dostanú list od profesora Whartona z Pensylvánskej univerzity, ktorý chce, aby študentom urobili prednášku o svojich podnikateľských skúsenostiach. Max zistí, že sa Caroline ako študentka veľmi nezúčastňovala večierkov, a rozhodne sa to napraviť. Usporiada veľkú párty - Caroline sa zo začiatku drží späť, dokonca umravňuje hostí, ale potom sa odviaže. Na druhý deň prenechá Caroline pri prednáške hlavné slovo Max, aby odčinila, že sa o nej v článku skoro nezmienila.

Hrají:K. Denningsová, B. Behrsová

USA, 2016

Uvidíte v TV