Cesty víry

ČT 2

Matka tří dětí, manželka a učitelka waldorfských tříd při základní škole v Praze, Martina Dbalá, před několika lety počala dítě, které pojmenovala Andělka. Během prenatální diagnostiky lékaři zjistili, že dítě trpí neoperabilní vrozenou vývojovou vadou neslučitelnou se životem. Tato letální vývojová vada je odborně nazývána jako anencefalie. Novorozenci, kteří porod přežijí, obvykle umírají během několika hodin nebo dní po porodu na srdeční zástavu. Kvůli své prognóze se tyto děti s anencefalií neresuscitují a matkám je doporučeno umělé ukončení těhotenství. Martina dbalá se však rozhodla pro vlastní cestu, a protože ji těhotenství neohrožovalo na životě, umělé ukončení odmítla. Andělku porodila a nechala zemřít přirozenou cestou při porodu. Následně podnikla rituál spojený se smrtí a společně s celou rodinou se s Andělkou důstojně rozloučila na hoře Říp. Dokument analyzuje fenomén rituálů spojených se smrtí, rozhodování v mezních životných situacích a vztah moderní společnosti k duchovním záležitostem týkajících se smrti.

Režie:F. Křivánek

skryté titulky

Uvidíte v TV