Sváteční slovo zábřežského děkana Františka Eliáše

ČT 1

Zábřežský děkan František Eliáš nazval svou úvahu "Sváteční slovo ve sváteční den" a vychází v ní z desatera, konkrétně z jeho čtvrtého přikázání: "Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dnů budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je dnem odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host." Dnes by se řeklo: "Ani tvůj podřízený, ani tvůj traktor či jiný stroj či cizinec," dodává páter Eliáš.

skryté titulky

Uvidíte v TV