PC Rebelové IV (5)

Televize Seznam

Nowhere Man, USA (2014). Donna podezřívá Rover z toho, že za novým algoritmem nestojí Cecil, a snaží se to dokázat tím, že na ně vyvine nesnesitelný nátlak.

USA, 2014

Uvidíte v TV