Deset let lásky

Na celém světě se mladí lidé milují a vstupují do manželství s nadějí, že ta jejich láska všechny útrapy překoná a bude trvat až za hrob. Jenže každodenní realita je jiná a ledacos semele. Po dobu deseti let sleduje Adam Hanuliak s různými časovými odstupy život pěti vybraných rodin, na Slovensku, v Česku, ve Finsku a Rumunsku. A láska, která na začátku dávala naději, se kdesi poztrácela. Je tomu ale tak vždy a všude? Každá z rodin žije v osobitém světě a řeší odlišné problémy, o nichž podává intimní a otevřené výpovědi. Všechny příběhy mají ale něco společného. Touhu stát se rodiči bez ohledu na jakékoliv překážky.

SR, skryté titulky