Hitler: Prospěchář

Tato epizoda začíná Hitlerovými prvními roky a zničující smrtí jeho matky v provinčním rakouském Linci a končí ve chvíli, když se stane vůdcem nacistické strany. Mezitím získáme mimořádnou možnost nahlédnout do jeho myšlení a motivace na cestě k jeho politické kariéře, včetně jeho neúspěchu při přijímacích zkouškách na umělecké škole. Během první světové války slouží jako spojka a hrdinské činy, kterými se později chlubí, si jenom vymýšlí. Válku končí zasažen plynem a dočasně oslepen, vnímá zkázu Německa. Účastní se pivního mnichovského puče a pomalu a jistě se stává vůdčí osobností nacistické strany. Ve vězení sepisuje svůj manifest Mein Kampf a připravuje se na svou milosrdnou cestu k moci.

VB, skryté titulky