Příběhy zvědavých přírodovědců (9/10)

Živočišné druhy reagují na změny nejen v krajině, ale někdy i na proměny politické. Pád železné opony nebo válka v bývalé Jugoslávii umožnily několika druhům sladkovodních ryb rozšířit svůj areál proti proudu Dunaje. Některé z nich se už objevily i v našich řekách. Tento proces dlouhodobě sleduje výzkumný tým Pavla Jurajdy z brněnského Ústavu biologie obratlovců. Řeší otázku, jak se mohou hlaváči a hlavačky, jejichž domovský okrsek měří za normálních podmínek jen pár desítek metrů vodního toku, tak rychle rozšířit napříč celým kontinentem? A nehrozí našim ekosystémům od těchto nových druhů nějaké nebezpečí?

skryté titulky

Uvidíte v TV