Tajemství japonské přírody

Japonsko. Většina z jeho 127 milionů obyvatel žije vměstnána do hustě obydlených měst. Toto je Japonsko, jako ho známe: mrakodrapy ční vysoko nad blikající světla technologického světa divů, jehož obyvatelé jsou zcela oddáni práci. Ale hned za městy se skrývá drsné a divoké Japonsko. Japonsko se nachází v pacifickém ohnivém kruhu, a tudíž se zrodilo ze sopečné činnosti. Je to řetěz 6 852 ostrovů táhnoucích se po dálce téměř 3 000 kilometrů. Mírné podnebí na severu se na jihu mění v subtropické. Je to země sopečných pohoří, zvlněné krajiny, slunečných pláží a dokonce zde najdeme i deštný prales. Zeměpisná diverzita umožnila také nevěřitelnou rozmanitost místní fauny. Divoké Japonsko vám předvede hojnost života na těchto pobřežích. Společně navštívíme koupající se makaky na severu, medvědy hnědé a psíky mývalovité i kraby houslisty a lezce v mangrovových bažinách na jihu. Při cestě z jednoho ostrova na druhý si prohlédneme tuto rozlehlou a rozmanitou zemi.

VB, 2010