Kateřina Veliká (2)

Prima

Sophie Frederika přestoupí k pravoslaví a přijme jméno Kateřina. Koná se svatba a infantilně se chovající Petr odmítá svazek stvrdit. Carevna Alžběta ho pokárá. O svatební noci přijde Petr za Kateřinou opilý a ihned usne. Carevně Alžbětě zalže, že svou manželskou povinnost splnil. Podle neposkvrněného prostěradla carevna podezřívá Kateřinu, že měla s někým sexuální styk již před svatbou. Nechá ji vyšetřit, což Kateřinu poníží. Carevna Petrovi vynadá. Rozhodne, že s Kateřinou musejí opustit město do té doby, dokud nepřivedou na svět potomka. Novomanželé odjíždějí do paláce Oranienbaum. Petr se ubytuje v opačném křídle, s Kateřinou se nestýká a věnuje se stavbě své budoucí pevnosti. Tak žijí celých pět let, během kterých se osamocená Kateřina snaží pochopit ruskou duši. Gardista Zalesskij se dostane do sporu s Petrem, je zatčen a kancléř Bestužev mu odebere vyznamenání a hodnosti. Uvrhne také do vězení dvorního lékaře Lestoka, který napsal v dopisu francouzskému vyslanci Chétardiemu, že se politické zájmy Kateřiny a Petra rozcházejí a informoval o chystaném puči. Lestok se odmítá přiznat a Bestužev ho nechá mučit. Carevna vyčte Lestokovi, že přeběhl k Francouzům, a nařídí, aby ho popravili. Člen dvora Naryškin seznámí Kateřinu s Chétardiem. Když to zjistí Bestužev, vyhrožuje Naryškinovi, že skončí jako Lestok. Lestok se nakonec přizná a Bestužev ho nakonec bez vědomí Alžběty pošle do vyhnanství. V roce 1750 přijíždí na návštěvu do Oranienbaumu carevna Alžběta. Petr svou tetu přivítá a ukazuje jí svou stavbu opevnění. Carevna rozkáže stavbu strhnout a Petrovi odmítne poskytovat další apanáž do doby, než zplodí následníka. Petr se s ní pohádá a tvrdí, že až se stane carem, bude v Rusku vládnout civilizovaně jako v osvícené Evropě. Carevna ho obviní, že vzhlíží k Holštýnsku. Kancléř řekne Kateřině, že bez následníka je její pozice v Rusku velmi vratká. Kateřina změní své chování a začne Petrovi lichotit a zajímat se o jeho pevnost. Petr se jí svěří, že chce změnit zemi, odebrat majetek církvi, zrušit Tajnou radu. Je přesvědčen, že s králem Fridrichem dobudou Evropu. Tvrdí, že mu nikdo nerozumí a Kateřině zdůrazní, že je společná budoucnost nečeká. Nicméně zbaví Kateřinu panenství.

Hrají:J. Snigirová, P. Děrevjanko, N. Surkovaová

Rus., 2015

Uvidíte v TV

Videoarchiv