Incredible airplane stories: B747

Druhá časť série televíznycho dokumentov o lietadlách.