Svět bakterií

Televize Seznam

Fr. (2016). Jsou na hladině oceánu, v půdě a rostlinách, nemluvě o střevech hmyzu a velkých savců, včetně lidí. Bakterie jsou přítomné na každém rohu.

Fr., 2016