Etiketa

ČT 1

Do kina, divadla či na koncert chodíme vždy včas. Přijdeme-li pozdě do divadla, vyčkáme do přestávky a teprve pak se usadíme na svá místa. Do řady vstupujeme vždy čelem k ostatním divákům, muž jako první a velmi slušně. Žena usedá (kromě výjimek) po pravici muže. Před každým představením vypneme mobilní telefon. Známé zdravíme nenápadně. V kině konzumujeme tiše. Je zdvořilé vůči tvůrcům filmu setrvat na místě až do chvíle, kdy skončí závěrečné titulky. Muž vždy pomáhá ženě z kabátu, vystojí řadu u šatny, šatnu zaplatí a pak dámu uvádí do hlediště.

Režie:P. Marek

2004

Uvidíte v TV

  • Etiketa

    ČT 1
  • Etiketa

    ČT 1
  • Etiketa

    ČT 1