Etiketa

ČT 1

Žádné pánské či dámské spolky, hosté ve společnosti musí sedět tak, aby se bavili všichni navzájem. Společensky významnější osoby sedí zády ke stěně s pohledem do prostoru. Významnější osoby sedí blíž hostitelům, hostitel a hostitelka sedí obvykle proti sobě. Nejčestnější místo pro ženu je po pravici hostitele, pro muže po pravici hostitelky. Muže a ženy, starší a mladší, rozsazujeme střídavě. Manželé nesedí vedle sebe. Abychom hostům usnadnili trapné hledání jejich místa, bývá v předsálí, kde se podává aperitiv, umístěn tzv. placement - schéma zasedacího pořádku se jmény. Při příchodu ke stolu si nesedáme dříve než hostitel nebo u stolu přítomné dámy. U malého stolu se představíme všem spolusedícím, u většího jen sousedům. Je-li sousedkou dáma, přirozeně jí pomáháme s židlí. Hostitelka usedá jako první. U stolu se zasedacím pořádkem si nemůžeme měnit místa.

Režie:R. Špaček

2004

Uvidíte v TV

  • Etiketa

    ČT 1
  • Etiketa

    ČT 1
  • Etiketa

    ČT 1