Trvalé bydliště venkov (9/16)

ČT 2

Krajina kolem Rakovníka je sice jednou z nejsušších oblastí naší vlasti, ale díky novým poznatkům vědy a respektu k přírodě se i tady dá uživit zemědělstvím a být v oboru úspěšný. A nezmění to ani skutečnost, že jste původem Pražák jako poleno. V dnešním díle našeho cyklu o životě a podnikání na venkově navštívíme zemědělskou firmu otce a syna Mikolášových, kteří se zaměřují na pěstování olejnin a chmele.

Režie:D. Slabý

2019, skryté titulky

Uvidíte v TV