Štěstí na talíři (4)

Televize Seznam

Benin, Fr. (2016). Nzamujo zřídil Songhaiovo centrum v Porto-Novo, hlavním městě Beninu. Centrum hraje několik rolí. Je vybaveno systémem ekologického zemědělství založeným na zachování biologické rozmanitosti.

Fr., 2016

Uvidíte v TV