Inženýři zvířecí říše (1)

Televize Seznam

Hnízdo, N (2015). Mnoho zvířat si staví domy, které nejsou jen náhodně vybudovanými objekty. Staví je podle konstrukčního plánu, který jim evoluce nějak uložila do jejich paměti.

N, 2015

Uvidíte v TV