Nedej se

ČT 2

Publicistické eseje Václava Cílka k nejpodstatnějším environmentálním změnám od Sametové revoluce. I když se výrazně zlepšila kvalita ovzduší a v řekách už netečou jedy, na druhé straně se zhoršuje kvalita půdy a ornice je stále víc ohrožena erozí. Velké plochy zemědělské půdy ustupují plechovým halám, problematické pěstování biopaliv zatěžuje povrchové i podzemní vody a stav lesních porostů je horší, než byl koncem osmdesátých let minulého století. Navíc čelíme novým globálním výzvám, dlouhodobému suchu i přívalovým dešťům.

Režie:M. Slunečko

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Nedej se

    ČT 2
  • Nedej se

    ČT 2
  • Nedej se

    ČT 2