Mongolsko - země modrého nebe (4/4)

ČT 2

Dokumentární minisérie „Mongolsko – země modrého nebe“ představuje v prvních 3. dílech dosud málo známou část severního Mongolska. Ve 4. dílu pak představí pouštní oblast Gobi subjektivním pohledem mladého českého experta Ing. Tadeáše Štěrby. Tadeáš Štěrba mongolskou realitu vnímá jako odborník na přírodovědnou tematiku, ale rovněž ho zajímají všechny aspekty kulturní, sociální a politické, související se zemí, ve které se v průběhu čtyř let pohyboval. Dnešní Mongolsko se potýká s mnohými ekologickými problémy. Jedním z nich je citelné ubývání a devastace lesů. Hlavní protagonista seriálu Ing. Tadeáš Štěrba díky svému lesnickému vzdělání a znalostem floristiky dostal nabídku participovat na mezinárodním projektu při záchraně mongolských lesů. Úkolem 20členného týmu českých odborníků je navrhnout trvale udržitelný management obhospodařování lesů, včetně zachování, resp. znovuobnovení původní biodiversity v místech zdevastovaných lesů. Ve čtvrtém dílu cyklu se Tadeáš Štěrba vydává do krajinově zcela odlišné oblasti – na jih Mongolska do pouště Gobi. Hlavním cílem výpravy je ověřit realizaci a životaschopnost mongolsko-korejského projektu, který chce zabránit rozšiřování pouště do vnitrozemí Mongolska. Závažná porucha automobilu ohrozí výpravu hned v počáteční fázi. V poušti pak vědci na pokus o zastavení desertifikace několikrát narazí. Přímo na místě vidí výsledky tohoto experimentu i související jevy, které vše ovlivňují, zejména vrtání studní a pastevectví. Během průzkumné cesty výprava míjí i známá místa Jižní Gobi: soutěsku Jolyn Am nebo Bajandzag – historicky první místo nálezu dinosauřích vajec. Náhodně objeví opuštěnou oázu a rozsáhlé staré pohřebiště s petroglyfy. Návštěva odlehlých oblastí Gobi inspiruje Tadeáše Štěrbu také k pokusu o ověření existence jedné z největších záhad světové kryptozoologie, kterou je písečný smrtící červ Olgoj Chorchoj. Projekt s názvem „Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku“ je financován Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA).

Režie:L. Moulis

skryté titulky

Uvidíte v TV