Lidé a stroje (1)

V předhůří Albi budují stavaři novou železnici. Je zapotřebí vyrazit tunely v obou směrech. K tomu je zapotřebí speciálních tunelových razicích strojů, které se posouvají kupředu a zároveň těží zeminu. Pracovníci v průběhu staví prostence, které vyztuží prostor vytvoří tak stabilní tunelové prostředí. Tzv. Tybinky se vyrábějí na speciálních odloučených pracovištích, tybinky se pak v tunelu spojí v betonové prstence, které dohromady vydláždí tunel. Takové ražení tunelu není úplně bezpečný proces, je proto potřeba dodržovat různá technická opatření, aby nedošlo k sesuvu půdy, hornina je překvapením i pro skutečné odborníky. Také proto na staveništi nesmí chybět jedna žena. . .svatá Barbora, patronka horníků a tunelářů. Na každé podobné stavbě mají pracovníci sochu této světice, která nad nimi dží ochrannou ruku. V případě nějaké nehody je potřeba mít v tunelu adekvátní vybavení, aby se dalo v případě závalu přežít alespoň dvacet čtyři hodin. Stroj je schopen razit tunel o rychlosti jednoho metru za hodinu. Když je hotovo, dochází ke křtu Nicole, nového tunelu. Tubusy se budou jmenovat Wanda a Sibylla.

N, 2018

Uvidíte v TV

Videoarchiv