Královská aféra

V druhé polovině 18. století drží moc v Dánsku šlechta a církev. Mladý král Kristián VII. trpí mentálními problémy a spíš než vládnutí se věnuje pití a návštěvám bordelů. O otázkách království rozhoduje státní rada, kterou řídí pevnou rukou ministr Bernstoff a teolog Guldberg. Král jen podepisuje výnosy a rozsudky. Šedou eminencí je královna vdova Juliana Marie, jejíž syn, nevlastní bratr Kristiána, je dědičným princem. Kristián se ožení s britskou princeznou Karolinou Matyldou. Ta po příjezdu do Dánska pozná úzkoprsost dánského království, když si nesmí nechat všechny své knihy. Některé jsou zakázány cenzurou. První noc královských manželů se nevydaří, nicméně Karolina Matylda záhy otěhotní a porodí Kristiánovi syna Frederika. Mezitím v Altoně, dánské kolonii v Německu, nabídne hrabě Rantzau městskému lékaři Johannu Struenseeovi, aby se ucházel o místo osobního lékaře krále. Rantzau s přítelem Brandtem byli u královského dvora vítáni, ale po smrti předchozího krále udělal ministr Bernstoff u dvora čistku. Rantzau by se rád vrátil. Lékař se Kristiánovi zalíbí, oba se zajímají o divadlo. Struensee je osvícenec, volnomyšlenkář ovlivněný Voltairem. Kristián se svěří Struenseemu, že jeho žena Karolina Matylda je nudná, možná je nemocná. Struensee ji shledá zdravou, ale zcela bez nálady. Sevřené puritánské prostředí jí nesvědčí. Sblíží je myšlenky osvícenství, Karolina si od něj vypůjčuje knihy. V Kodani vypukne epidemie neštovic. Lidé umírají. Struensee si prosadí variolaci králova syna Frederika, ale ve velkém ji rada zamítne. Během maškarního plesu se Karolina Matylda se Struenseem sblíží a začnou mít tajný poměr. Dánsko je poslední baštou konzervativců a církve. Karolina ví, že lékař má na krále velký vliv. Chce, aby ho zasvětil do některých osvícenských myšlenek. Kristián by s nimi mohl vystoupit před státní radou. Struenseemu se podaří Kristiána přesvědčit. Rada je znepokojena náhlou Kristiánovou aktivitou. U dvora se časem začnou šířit zvěsti, že lékař libertin má na krále špatný vliv. Teolog Guldberg se svěří Julianě Marii, že za vším stojí Struensee. Rada se chystá lékaře vyhostit, ale Kristián si prosadí svou. Odvolá Bernstoffa, radu rozpustí a prohlásí, že rozhodovat bude jen on a Struensee. Jsou vydány stovky zákonů a Dánsku se obdivuje celá Evropa. Karolina Matylda se Struenseem otěhotní. Omezí s ním své styky a tráví noci v ložnici s manželem. Juliana Marie si povšimne, jak se k sobě Karolina se Struenseem mají. Komorná jí prozradí o vztahu víc. Narodí se Louise Augusta a Kristián věří, že je jeho. Lékař s králem chtějí omezit šlechtě apanáže. Juliana Marie s Guldbergem začnou připravovat spiknutí. Místo krále by měl vládnout kabinet ctihodných mužů a v záloze je další dědic – její syn. Struensee však zbaví teologa všech funkcí. Kristián se dozví, že dcera je lékařovo dítě. Přesto by si přál, aby bylo všechno jako dřív. Začne se v zámku ukrývat. Lid se bouří, protože neví, co je s králem. Nepokoje přiživí i královská garda. Guldberg uplatí hraběte Rantzaua, aby Kristiánovi namluvil, že ho Karolina Matylda, Struensee a Brandt chtějí zavraždit. Guldberg krále donutí, aby podepsal zatykač na Struenseeho. Struensse je zatčen. Namluví mu, že v den popravy bude omilostněn. Struensse je ale popraven. Karolina Matylda je bez dětí deportována. Dánsko se vrátí o celá desetiletí nazpět. Karolina Matylda ve vyhnanství smrtelně onemocní a píše svým dětem, které už nikdy neviděla, dopis, v němž jim vysvětluje, jak se vše událo. Frederik, syn Karoliny Matyldy a Kristiána, provede ve svých šestnácti letech s pomocí svého otce převrat. Guldberg, Juliana Marie a kabinet jsou vykázáni z královského dvora. Frederik během padesáti pěti let panování znovu zavedl většinu Struenseeových zákonů a navíc zrušil v zemi i nevolnictví.

Režie:N. Arcel

Hrají:A. Vikanderová, M. Mikkelsen, M. Boe Folsgaard, T. Dyrholmová, D. Dencik

Dán./ČR/Švéd., 2012