Géniové proti Hitlerovi (1)

Museli uprchnout z Evropy. Všech šest, jeden za druhým. Jejich cíl: Spojené státy americké. Všech šest se později proslavilo po celém světě. Díky svým přelomovým pracím a vynálezům změnili 20. století. Ani jeden z nich se nechtěl vzdát Evropy bez boje. To, že zůstali široce rozkročeni mezi dvěma různými světy, je neustále hnalo kupředu. Přírodovědné obory a tehdy nová vizuální umění filmu a fotografie by bez nich nebyly tím, čím jsou dnes. Tito géniové nesouhlasili s nacistickým Německem a vystoupili proti Hitlerovi: Michael Curtiz, producent filmu Casablanca; světoznámý fotograf Robert Capa; matematický génius John von Neumann; fyzik a molekulární biolog Léo Szilárd; nositel Nobelovy ceny Eugen Wigner; a otec vodíkové bomby Edward Teller. Na začátku dvacátých let 20. století museli opustit Budapešť, když se v zemi rozšířily nenávistné antisemitské myšlenky. Všichni se navzájem znali. Spojili síly a přísahali, že nebudou nečinně sledovat, jak Hitler zadupává do země jejich mladické ideály.

N, 2013

Uvidíte v TV

Videoarchiv