Křížem krážem Baltem (5)

Televize Seznam

Litva, N (2019). V poslední epizodě vplouváme do hlavního města Litvy, Rigy. Navštívíme největší trh s jídlem v Evropě a projdeme si historické části města.

N, 2019

Uvidíte v TV