Nedej se

ČT 2

Oblast Pálavy je vnímána jako jedno z nejmalebnějších míst jižní Moravy. Je proslavené vinařskou tradicí a zvláště v Čechách má pověst svérázného prostředí s živými tradicemi a autentickým venkovským životem. Realita Pálavy ale takto idylická není. Kromě vinařských obcí se zde můžete setkat s krajinou zdevastovanou turismem, rekreačními objekty a ropnými vrty. To vše v blízkosti vodního díla Nové Mlýny, na místě původních vesnic a lužních lesů, které vzniklo těsně před rokem 1989 kvůli vytvoření zavlažovací zemědělské sítě, jež nebyla nikdy realizována. Dokumentární film Vysoká hladina omylu představuje průřezovou reflexi místa/stavby, které po více než čtyřicet let existence vyvolává spory a ostře protikladné postoje ve věci účelu i smyslu stavby samotné. Vodní dílo nádrží Nové Mlýny, průběžně stavěných v letech 1975–1989, vzniklo v původně přirozené oblasti, na níž se rozpínal jeden z největších lužních lesů ve střední Evropě. Tato oblast byla na základě vodohospodářských důvodů zatopena třemi velkými jezery. Ohromné množství energie, které bylo do diskuzí, sporů či akcí po celá ta léta do tématu vloženo, se odráží i v množství mediálních výstupů, které je možné nalézt v archivech. Tyto archivní materiály jsou smutně vzácným příkladem toho, jak se z jedné hospodářské stavby stalo téměř půl století neřešitelné politikum, a ve svém souhrnu k dnešním dnům představují obraz vícegenerační prohry zastánců životního prostředí a přírodovědců ve střetu s technokratickým myšlením, a to překvapivě bez ohledu na politickou a společenskou situaci, ve které se diskuze a spory odehrávaly.

Režie:T. Hlaváček

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Nedej se

    ČT 2
  • Nedej se

    ČT 2
  • Nedej se

    ČT 2