Nedej se

Newton říká, že existují dva druhy času: čas absolutní a čas v nás. Jedním z určujících faktorů, který udává čas v nás, je světlo, tedy především slunce. Naši předci spali, když byla tma, naopak nejaktivnější byli kolem poledne, kdy slunce svítí nejvíc. S příchodem nových technologií jsme si vnímání našeho vnitřního času „rozštelovali“. Ve dne se slunci vyhýbáme, abychom viděli na počítač, v noci naopak pracujeme. Stále více vědních oborů si všímá toho, co tato vnitřní rozladěnost působí přírodě i člověku samotnému.

Režie:E. Tomanová

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Nedej se

  • Nedej se

  • Nedej se