Tajná historie - Sexuální dějiny českých zemí (1/3)

ČT 2

Třídílná série velkých dokumentů mapuje historii intimity na našem území v posledních 200 letech. Sex patří do soukromé sféry našich životů, přesto jsou jeho dějiny stejně důležité jako historie válek, umění či vědeckých objevů. Od 19. století prošla česká společnost mnoha revolucemi, včetně těch sexuálních. Zatímco v 19. století byl zejména mužský svět divadlem přetvářky, v němž byly ženám přisouzeny podřízené role – a mezi sférou veřejnou a privátní zela obrovská propast – ve 21. století patří lidská sexualita k široce diskutovaným společenským tématům. Padla mnohá tabu, měnily se zákony, staré pověry byly vyvráceny, aby vznikaly nové mýty a nové vědecké pravdy. Sex se stal přípustným tématem ve veřejném prostoru, přestože stále zůstává obestřen určitou mírou ostychu, tajemství a autocenzury. První díl provede diváky dvojí morálkou 19. století: dobou, v níž dominovala cenzura a zela obrovská propast mezi tím, o čem se veřejně mluvilo, a realitou. Na sběrech folkloru a rozličných literárních dílech prozkoumáme, co společnost vytěsňovala. Příběh 19. století je dobrodružstvím nastupující emancipace, dobou, v níž staleté tradice blednou ve světle vědy.

Režie:P. Šimák

skryté titulky

Uvidíte v TV