Grand hotel III (13)

Prima Love

Do Grand Hotelu příjíždí Javierova dávná přítelkyně Clara a koketuje s ním. Javier se nebrání. Laura žárlí a připraví na oba past. Nachytá Claru u Javiera v pokoji a získá tak nad Javierem moc. Sofia poví Alfredovi, že ví, že není vévoda. Není prý už mužem, kterého si vzala. Diego jde ozbrojen na schůzku do haly. Skladba, kterou hraje klavírista, ho nasměruje, aby hledat tajný pokoj, o němž nemá tušení. Služebnictvo přijde na další Ángelinu chybu, kterou nachystala na popud Teresy komorná Natalia. Ángela o sobě začíná pochybovat. Majordomus Jesús je velmi všímavý. Utěšuje Ángelu, že je vyčerpaná a měla by si odpočinout. Stejně utěšuje Teresu kvůli skandálu s Andrésem a Julia upozorní, že by se neměl tak úzce přátelit s Alícií. Julio se dozví od Beléniných kamarádek z hostince, že Belén šířila pověsti o tom, že se Andrése bojí. Ve strži se najde ženské tělo se zohaveným obličejem. Žena byla podřezána a má na ruce Belénin prstýnek. Vrchní inspektor Bazán získá důkaz a rozhodne o převozu Andrése do provinční věznice. Andrés to vzdává, jeho kamarádi ne. Ángela prosí Teresu, aby se za Andrése přimluvila, Teresa odmítne. Ángela jí vyhrožuje tím, co ví o ní a o Célii. Maite zjistí, že mrtvola nepatří Belén, žena, kterou podřezali, nerodila. Oznámí to Bazánovi. Soudce však důkaz nepřipustí a zdá se, že soud s Andrésem bude pouhá formalita a že ho čeká trest smrti. Alícia se snaží soudce kontaktovat, ale nezastihne ho. Měl by být na statku, jehož adresu pravděpodobně zná Teresa. Alícia s Ángelou hledají v jejím pokoji a objeví Céliinu aktovku. Alícia obviní Terese, že Célii nejen okradla, ale že ji nechala i zabít.

Hrají:A. Ozoresová, A. Salamancaová, Y. González

Šp., 2013

Uvidíte v TV

Videoarchiv