Blues ze Staré Pekárny

Juraj Turtev - bluesman ze Slovenska.

Režie:V. Fatka

2002

Uvidíte v TV