Kredenc

V. 18 - Motorest Rolf Lehmann, obchodník s realitami, je mužom bez zábran. Vlastní niekoľko stavebných parciel, ktoré z väčšej časti prenajíma. Napríklad motorest "Truckstop", ktorého prevádzkovateľkou je populárna Monika Wagnerová. V tomto prípade sa Lehmann dostáva do problémov, pretože raz prenajatý pozemok chce vyčistiť a výhodne predať investorovi, ktorý chce na tomto mieste vybudovať veľké obchodné stredisko. Vyzerá to ako veľký kšeft pre Lehmanna, ale obrovská tragédia pre Moniku, ktorá si svojím podnikom splnila životný sen. Lehmann sa rozhodne použiť kriminálne metódy, aby sa Moniky zbavil. Prípad je pridelený Tomovi sa Semirom. Udrží si Monika svoju živnosť?

Uvidíte v TV

  • Kredenc

  • Kredenc

  • Kredenc