Náš venkov

Hudba a zpěv provázely Irenu Krškovou od nejútlejšího věku, mezi jejími předky byly desítky muzikantů. Oblast, v níž strávila dětství, byla za první republiky převážně německá. Pak přišel Hitler a jeho dobyvačné plány. To nemohlo zůstat po válce bez odplaty. Němci byli z Potštátska vysídleni, ale zůstalo po nich mnoho kulturních památek, jejichž záchraně celý život věnovala paní Irena se svým manželem, městským kronikářem, velkou pozornost. Hrůzy, křivdy a bolest se do historie kraje zapsaly vrchovatou měrou. Ale naštěstí existuje hudba, která je lékem na všechny rány...

skryté titulky

Uvidíte v TV