Folklorika

Chodské národopisné soubory z Mrákova, Postřekova, Domažlic a dalších míst západočeského regionu, šíří nejen krásu tradičních krojů, písní a tanců, ale také udržují staré lidové zvyky i nářečí, označované jako bulačina. Ha ty svatej Vavřinečku, stojíš na pěkném kopečku, se zpívá ve známé písničce. Onen kopeček se jmenuje Veselá hora a najdeme ho necelé tři kilometry od centra Domažlic. Svátek svatého Vavřince je slaven po celém katolickém světě. A protože kult tohoto mučedníka je na Chodsku poměrně silný, konají se v srpnovém termínu poutě i jinde – třeba v Mrákově. Místní lidé hovoří libě znějícím a trochu zpěvným dialektem, při tancovačkách nikdy nevynechají tradiční „chodské kolečko“ a ženy dodnes oblékají lidový kroj. Ostatně tento západočeský region je jedinou oblastí Čech, kde se dosud udržel lidový oděv. Jde o 11 historických chodských obcí: Postřekov, Klenčí, Chodov, Újezd, Draženov, Stráž, Tlumačov, Mrákov, Starý Klíčov, Chodská Lhota a Pocínovice. Chodové jsou pověstní svou hrdostí, konzervativností a tvrdohlavostí. Díky tomu se tu zachovalo mnoho rodinných a výročních obřadů.

Režie:R. Šáchová

skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Folklorika

  • Folklorika

  • Folklorika