Vzestup civilizace II

Arabské národy se dělily na mnoho kmenů, ty usedlé se živily zemědělstvím a obchodem, zatímco ostatní žily kočovným způsobem života a vyznávaly různá náboženství. Změnu přinesl až islám proroka Mohameda. Arabská vzdělanost, zejména v matematice, astronomií či medicíně, pronikla i na evropskou půdu. Německý dokumentární cyklus Vzestup civilizace připomíná starověké kořeny moderní společnosti

N, skryté titulky