Tajemství zednářů

Na světě jich existuje více než pět milionů. Mnozí lidé proto věří, že zednáři jsou tajným společenstvím, které už dlouho ovládá celý svět. Ale je to pravda? Abychom našli odpovědi na množství otázek, které obestírají jejich tajuplné starodávné rituály, vydáme se do minulosti až tam, kde to všechno začalo. Navštívíme Skotsko, kde se v době 16. století zrodil řád Svobodných zednářů a odhalíme, jak se rychle rozrůstaly řady jeho příznivců i v jiných zemích. Zjistíme, jakou roli sehráli zednáři v období Osvícenství v 18. a 19. století. Setkáme se také s dnešními zednáři ze všech koutů světa, ale i s historiky a archiváři, kteří studovali několik století dějin původu a rozvoje tohoto tajuplného řádu. Dokonce se zúčastníme jmenování současných Velmistrů pro Skotsko a Severní Ameriku. Tajemství zednářů máme na dosah! O zednářích slyšel téměř každý, ale nikdo nemá tušení, co tato organizace vlastně sleduje. V průběhu staletí se jejich role proměňovala, a to jak v odvětví ekonomickém, politickém i kulturním. Svobodní zednáři sami dědí tuto tradici a vlastně nevědí, co přesně v lóži dělali jejich předkové. Existují samozřejmě zednářské sejfy s historickými dokumenty, jejich obsah se ale do světa příliš nešíří. Otázky například rozvířil smyšlený román Dana Browna, který do knihy Šifra mistra Leonarda smíchal opravdu všechno, co šlo. Vznikl tak dojem, že zednáři znají nějaké velké tajmství světa, které si předávají. Ve skutečnosti si ale předávali spíše svá obchodní tajemství a taky aby například tajným pozdravem poznali jeden druhého a věděli tak, že se na zednářské služby a pravidla mohou navzájem pomyslně spolehnout. Skutečně přísnému utajení ale podléhá vstupní přísaha, o které mají členové zapovězeno mluvit. Vstupní rituál tak zůstane veřejnosti nejspíše navždy utajen. Jinak ale další znaky, které vzbuzují velké otázky lze snadno vysvětlit. Například jedna vyhrnutá nohavice je tradice, kterou se zednáři spojují na holou kůži s lóží, jde tedy pouze o znak důvěry. Původně organizace sdružovala kameníky, postupně se ale do spolku přidávali i muži jiných řemesel. V dobách minulých byli členy zednářské lóže i takové osobnosti jako James Watt, který svými vynálezy změnil svět. Bylo to v jeho zájmu, protože tady našel podporu svých vizí a podobně. Za tu dobu ve svých řadách zednáři soustředili mnoho významných osobností z mnoha oblastí. I když se jedná o původně skotskou organizaci, brzy se rozšířila do celého světa. V dnešní době ale zednářství ztratilo opodstateněnost a směr. Počet členů ubývá a organizace se významě ztenčila. Právě proto se ale trochu více pootevřela veřejnosti, potřebují totiž nabrat nové členy. Dnešní lidé totiž nejsou na podobná sdružování stavěni, a tak hrozí, že organizace zanikne.

VB, 2018