Sváteční slovo pomocného brněnského biskupa Pavla Konzbula

Židé vyhlíželi příchod zachránce po dlouhá staletí. Někteří si dokonce vytvořili vlastní strategii, jak tento příchod urychlit. My, lidé dnešní doby, se tomuto starozákonnímu lidu podobáme víc, než si myslíme. Jsme také plni staletých návyků, plni pochyb a únavy z nelehké situace, zrovna jako ti, mezi kterými žila dívka Marie. Zvěstování Boží nabídky nepřišlo tenkrát veřejně, ve světle reflektorů a kamer, ale v soukromí, jako osobní tajemství, jako dotaz, zda je člověk ochoten dát svůj život a své síly ve prospěch druhých. Jak se Marie v této nezvyklé situaci zachová?

skryté titulky

Uvidíte v TV