Reformace: Svatá válka v Evropě

Dokument (2017). Tento provokativní a poutavý dokumentární film staví pomník všem ženám a mužům, kteří si troufli protivit se nejmocnější křesťanské organizaci, římsko-katolické církvi. Náboženskou revoluci líčí snímek prostřednictvím šesti klíčových postav, které žily a působily v nejtěsnější blízkosti samotného Martina Luthera. Ať už byli tito lidé nadšenými stoupenci, nebo zapřísáhlými nepřáteli Lutherových idejí, činy této šestice zásadním způsobem ovlivnily průběh reformace v Anglii a na území celé Evropy. Na základě jejich zkušeností se nám rýsuje obraz světa, ve kterém se nikdo nemohl cítit v bezpečí, naopak, každý, kdo měl nějaké přesvědčení, musel počítat s tím, že na ně dříve či později může doplatit. (65 min)

2017