Kypr, ostrov bohyně Afrodity

Během staletí lákal Kypr pozornost mnoha národů. Féničané, Asyřané, Egypťané, Peršané, Římané, Arabové, Benátčané, Turci, Britové – ti všichni se chtěli zmocnit jeho bohatství a krás. I dnes ostrov díky své pohostinnosti návštěvníkovi nabízí mnoho krásných a nevšedních zážitků. Řekové, kteří Kypr přezdívali „voňavý ostrov“, věděli, o čem mluví. V průběhu celého roku se stromy, keře i kvetoucí rostliny vystavují žáru středomořského slunce a připravují turistům neskutečné voňavé divadlo.

Fr., skryté titulky