Malíři zvuku: Tři generace, tři přístupy

Milan Grygar „kradl“ svým dětem hračky a vytvářel s nimi svá raná umělecká díla, v nichž poprvé začal registrovat zvuk jako nedílnou součást vzniku obrazu. Martin Janíček dokáže vyrobit hudební nástroj a sochu v jednom i ze staré kánoe. Daniel Vlček zase recykluje v malbě média z hudebního průmyslu. Z jejich prací je evidentní, že umělecké disciplíny neexistují odděleně, ale vzájemně se propojují. Film má svou hudbu a podobně i kresby a malby mají svůj soundtrack.

Režie:L. Klímová

skryté titulky