Catfish: Láska online VI (4)

Telizza se svou online láskou Shai zkoumala možnost, že je bisexuální. Frustrovaná neúspěšnými pokusy o videochat se Telizza obrátila na Neva a Maxe. (50 min)

Uvidíte v TV