V pohorách po horách (67)

Pecný -- Hrubý Jeseník

Uvidíte v TV