Nacistická věda (2)

Přiblížíme si experimenty prováděné v Ahnenerbe - nacistickém Národním vědeckém výzkumném ústavu. Ukážeme si, jak říše manipulovala s vědou s cílem doložit svou nadřazenost v Evropě.

Fr., 2018

Uvidíte v TV